Informujemy, że w dniach 12-19.06.2019r. sekretariat Poradni będzie czynny w godzinach 730 - 1330. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

W dniu 30 maja 2019r., w Szkole Podstawowej w Ostrowąsie, odbyły się dla zainteresowanych rodziców warsztaty na temat: „ Rola skutecznej komunikacji w procesie wychowawczym”. Warsztaty prowadziła psycholog Poradni – Maria Machłaj. Prowadząca dziękuje wszystkim uczestniczącym w nich rodzicom za mile spędzony wspólnie czas, zaangażowanie i aktywność w trakcie zajęć oraz wyrażenie własnej opinii na ich temat.

Zapraszamy zainteresowanych pedagogów szkolnych z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 4 czerwca 2019 roku(wtorek), o godzinie 900,  na  kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia.

 Relacja z Konferencji " Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w Powiecie Aleksandrowskim"link do strony Powiatu Aleksandrowskiego.

 Dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera w świetle przepisów prawa oświatowego - prezentacja.

Autyzm i zespół Aspergera.Kryteria diagnostyczne -prezentacja

an wesofc5f81egof20allelujaf21 00cc00ccff99ffcc0011002 1 0 200 green001

                                                                                                                          WIELKANOC 2019

gify ruchome baranek z koszyczkiem

Zdrowych,pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego,wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

życzą

                                 Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej                                               

       

Konkurs objęty jest patronatem Starosty Aleksandrowskiego.

Zebrane w szkołach prace prosimy składać w sekretariacie Poradni do 14.03.2019r. 

W załączeniu link do regulaminu konkursu "Moja rodzina".

Przerwa zimowa była okazją do spotkania uczniów szkół podstawowych powiatu aleksandrowskiego ze specjalistami naszej Poradni. 15 stycznia br., pedagog Magdalena Iwińska oraz psycholog Joanna Sabała Sobolewska zorganizowały  zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, arteterapii, relaksacji. Dzieci uczyły się rozpoznawać emocje i radzić sobie w trudnych dla nich sytuacjach. Spotkaniu towarzyszyły wspólna rozmowa, wymiana doświadczeń, zabawa i dobre humory.

Dzie w Poradni

Miło nam poinformować, że na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1743), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, decyzją Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim wskazana została jako właściwa do wykonywania zadań dotyczących wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących.

                                                                                   Dyrektor PP-P w Aleksandrowie Kujawskim

Boe Narodzenie 2018

Niechaj magiczna noc Wigilijnego Wieczoru,

przyniesie Wam spokój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia                

żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok 2019 obdaruje Was

pomyślnością i szczęściem.

Życzymy Wam najpiękniejszych - magicznych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia

i niech spełniają się Wasze wszystkie marzenia.

                                           Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

                                           w Aleksandrowie Kujawskim.

 

05.12.2018r.

Informujemy, iż w dniu 11 grudnia br.(wtorek) o godzinie 1000 odbędzie się ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych, prowadzonej przez kol. Małgorzatę Czerwińską, poświęcone szczególnie metodom pracy z uczniami sprawiającymi trudności edukacyjne i wychowawcze i z ich rodzinami oraz z problemowymi zespołami klasowymi.
                                                                        Serdecznie zapraszamy!

Doradcy zawodowi Poradni, jak co roku, aktywnie wzięli udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery (15-21.10.2018 r.). Tegoroczny OTK cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i ich nauczycieli. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i zapotrzebowaniu oraz starając się odpowiedzieć adekwatnie na zgłaszane w tym zakresie potrzeby pracownicy Poradni przeprowadzili następujące działania:

Pani Małgorzata Czerwińska:

- wykład z elementami warsztatu i dyskusji dla uczniów klas II Liceum Ogólnokształcącego w Kolegium Kujawskim Towarzystwa Salezjańskiego na temat: „W życiu warto jest robić to, co się kocha, żyć z tego co jest pasją, a dzięki temu być szczęśliwym” (celem wykładu było zachęcenie uczniów do podejmowania świadomych własnych decyzji związanych z wyborem kierunków studiów i dalszej pracy – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, talentami i pasjami, osobowością i marzeniami, a nie z oczekiwaniami środowiska czy modami),

- pogadankę z elementami warsztatu dla uczniów klas III gimnazjum w w/w szkole na temat „Czynników trafnego wyboru zawodu i ścieżki kształcenia oraz świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej – adekwatnie do własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań”,

- podobną pogadankę z elementami warsztatu dla uczniów klas VIII w/w szkoły,

- zajęcia warsztatowe w klasach III i IV technikum w ZSz Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim mające na celu pogłębienie samoświadomości i wglądu uczniów w ich mocne strony i zasoby, własne predyspozycje i skłonności zawodowe pt.: „ Marzenia o karierze zawodowej a moje potrzeby, predyspozycje, skłonności zawodowe i realia rynku pracy – każdy może być architektem swojego szczęścia.”

- zajęcia warsztatowe w klasach III Gimnazjum Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim nt. „czynników trafnego wyboru zawodu i ścieżek kształcenia oraz świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej – adekwatnie do własnych potrzeb i zainteresowań”,

- konsultacje indywidualne z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas na temat organizacji doradztwa zawodowego w szkołach – zgodnie z nowym rozporządzeniem w tym zakresie – wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) i program doradztwa zawodowego na ten rok szkolny, a także metod pracy i warsztatu w tym zakresie - w ramach dnia otwartego Poradni w zakresie doradztwa zawodowego w dniu 18.10 br. oraz w poszczególnych pozostałych dniach OTK na terenie szkół,

- zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w ZSz w Zbrachlinie oraz klasy III gimnazjum tego zespołu szkół – w obszarze poznawania przez uczniów ich mocnych stron i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania refleksji nad świadomym kształtowaniem swojego szczęśliwego przyszłego życia osobistego i zawodowego,

- podobne zajęcia warsztatowe w ZSz w Raciążku – klasy VII, VIII SP i III gimnazjum.

Pani Sylwia Pokorzyńska:

- zajęcia warsztatowe dla uczniów „Zostań architektem swojego szczęścia” dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum w Zespole Szkół w Nieszawie, w Zespole Szkół w Zakrzewie, Zespołu Szkół w Bądkowie oraz uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim,

- zajęcia w kl. „0” pn. „Pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym” w Zespole Szkół w Nieszawie oraz w Zespole Szkół w Bądkowie,

- udział w jury konkursu organizowanego w Zespole Szkół w Bądkowie dla uczniów klas VIII i kl. III gimnazjum

(link do artykułu na stronie szkoły:Orientacja zawodowa już od „zerówki”  )

Z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji (01-07.10.2018r.) pracownicy Poradni we współpracy z nauczycielami szkół przeprowadzili:

  • dyktanda w klasach III – VIII w Szkole Podstawowej w Nieszawie,
  • dyktando w klasie III Niepublicznego Gimnazjum w Ciechocinku oraz dla chętnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
  • dyktando graficzne w klasach II Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

W zależności od szkoły macierzystej uczestników, wypracowali oni sposoby radzenia sobie z zawiłościami poprawnej pisowni, zostali objęci opieką nauczycieli w zakresie pracy nad poprawą sprawności grafomotorycznej, a najlepsi nagrodzeni dyplomami.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom.

16.10.2018r.

Dyrektor oraz pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim zapraszają dyrektorów, pedagogów, psychologów(osoby odpowiedzialne za wspópracę z Poradnią) szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Aleksandrowskiego  na coroczne spotkanie dotyczące przedstawienia  oferty Poradni  na rok szkolny 2018/2019 oraz ustalenia zasad współpracy, które odbędzie się 26.10.2018r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej(sala nr 12, I piętro) w siedzibie Poradni na ul. Sikorskiego3.

Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy o telefoniczne( 54 2825555) potwierdzenie przybycia do dnia 22.10.2018r.

 

25.09.2018r.

W  dniu 28.09.2018r. o godz. 1000  odbędzie się w Poradni (gabinet nr 14) pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie grupy wsparcia dla psychologów ze szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Aleksandrowskiego. Kolejne spotkania będą odbywały sie cyklicznie, w każdy ostatni piątek miesiąca o godzinie 1000 .

Serdecznie zapraszamy!

18.09.2018r.

W dniu 25.09.2018r.(wtorek) ,o godzinie 1000, odbędzie się  w Poradni pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów szkół i placówek z terenu Powiatu Aleksandrowskiego.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1743), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, decyzją Kuratora Oświaty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim wskazana została jako właściwa do wykonywania zadań dotyczących wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Dyrektor PP-P w Aleksandrowie Kujawskim - mgr Maria Machłaj

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie przy ulicy Sikorskiego 3, 87-800 Aleksandrów Kujawski.

Z wyznaczonym w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sikorskiego 3, 87-800 Aleksandrów Kujawski lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO do celów wynikających z przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, z mocy przepisów prawa i umów.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z przepisów prawa, umów i zgód jakie otrzymamy od Państwa na przetwarzanie danych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto dane udostępniane na podstawie zgody możecie Państwo, taka zgodę odwołać w każdym czasie.
W celu spełnienia wyżej wymienionych praw zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z Administratorem Danych Osobowych w jego siedzibie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Aleksandrowie Kujawskim

W dniu 30 marca 2018r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim będzie czynna do godziny 12. Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wielkanoc 2018

kartka wielkanocna ruchomy obrazek 0022

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy,
żeby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, miłość
i wielka nadzieja odradzającego się życia,
a nastrój tych cudownych, wiosennych Świąt
utrwalił się w Waszych sercach na długi, długi czas
i pozostał z Wami także w poświątecznej codzienności.

 Dyrektor i Pracownicy
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Aleksandrowie Kujawskim

W dniu 1 marca 2018 r. pedagog Lidia Czyżniejewska i psycholog Joanna Sabała Sobolewska przeprowadziły zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. VII SP w Opokach „Poprawa relacji interpersonalnych w grupie”.

Na zaproszenie Dyrektora SP w Ostrowąsie Pani Edyty Zielonka oraz pedagoga Pani Katarzyny Banach, pedagog Lidia Czyżniejewska oraz psycholog Joanna Sabała Sobolewska, przeprowadziły szkolenie dla rodziców na temat „Motywowanie uczniów do nauki i efektywne uczenie się”.Spotkanie odbyło się w dniu 8 lutego 2018 r. Uczestniczyli w nim rodzice uczniów klas I-VII oraz nauczyciele SP w Ostrowąsie.Wszystkim osobom, które wzięły w nim udział serdecznie dziękujemy.

13 lutego 2018r. uczniowie szkół powiatu aleksandrowskiego wzięli udział w akcji „Ferie w Poradni”. Dzieci uczestniczyły w zajęciach integracyjnych, terapii pedagogicznej, w treningu koncentracji uwagi (prowadzący – psycholog Sylwia Pokorzyńska) oraz arteterapii (prowadzący – zaproszony gość – p. Karolina Kopaczyk).Organizatorem i koordynatorem podjętych działań była pedagog Magdalena Iwińska.

 20180213 090955 20180213 092249  

20180213 125323 20180213 144008

 

 

Kategoria wiekowa: 3-4-latki.
1 miejsce - Nadia Szmidt ( Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha - Ciechocinek);
2 miejsce - Lena Badźmirowska (Samorządowe Przedszkole nr 2, im. Kubusia Puchatka -  Ciechocinek);
3 miejsce - Daria Chyb (Przedszkole Publiczne "Słoneczko" - Raciążek);
Wyróżnienie - Mieszko Gapiński (Samorządowe Przedszkole nr 1,  Bajka - Ciechocinek).
Kategoria wiekowa: 5-6-latki.
1 miejsce - Julia Sadłek (Przedszkole Publiczne "Słoneczko"- Raciążek);
2 miejsce - Julia Romanowska (Samorządowe Przedszkole Nr 1,  im. J.Tuwima -  Aleksandrów Kuj.);
3 miejsce - Gabrysia Bojanowska (Samorządowe Przedszkole nr 1,  Bajka - Ciechocinek);
Wyróżnienie - Julia Dudziak (Przedszkole, Stawki).
Kategoria wiekowa: klasy 1-3 szkoły podstawowej.
1 miejsce - Martyna Korzeniewska (Szkoła Podstawowa -Stawki)
2 miejsce - Natalia Serocka (Szkoła Podstawowa -Wołuszewo);
3 miejsce - Julia Domańska (Szkoła Podstawowa- Ostrowąs);
Wyróżnienie - Piotr Lewandowski (Szkoła Podstawowa nr 4 - Aleksandrów Kuj.)

W CZWARTEK, 08.02.2018r., O GODZINIE 13:30, W TUTEJSZEJ  PORADNI (  SALA KONFERENCYJNA – I PIĘTRO) ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW I NAGRÓD, NA KTÓRE WSZYSTKIE WW. OSOBY WRAZ Z OPIEKUNAMI SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Link do zdjęć z obrad komisji konkursowej i rozdania nagród : https://www.facebook.com/pg/ps1alekskuj/photos/?tab=album&album_id=2042313899346901

 

 

Boże Narodzenie 2017

kartka-na-boze-narodzenie-ruchomy-obrazek-0034

 

Świąt białych, pachnących choinką,

skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję, że nadchodzący rok

będzie lepszy niż ten, który właśnie mija.

                                      

 Dyrekcja i Pracownicy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Aleksandrowie Kujawskim

 

W dniu 12 stycznia 2018r. o godz. 1000 zapraszamy wszystkich pedagogów szkolnych na pierwsze w nowym roku kalendarzowym spotkanie grupy wsparcia!!

Na zaproszenie Dyrektora SP w Przybranowie Pana Dariusza Stępińskiego oraz pedagoga Pani Małgorzaty Hejdysz, pedagog L.Czyżniejewska przeprowadziła szkolenie dla rodziców na temat: "Wspieranie i motywowanie dziecka do nauki".Spotkanie odbyło się w dniu 14.12.2017r. i cieszyło się dużym zainteresowaniem.Wszystkim przybyłym na nie rodzicom serdecznie dziękujemy!

W dniu 7 grudnia 2017r. pedagog Poradni mgr L. Czyżniejewska przeprowadziła warsztaty profilaktyczne dla uczniów kl. VI i VII SP w Przybranowie. Warsztaty odbyły się w stadninie koni "Kalinowy Zakątek" w miejscowości Rożno - Parcele i miały na celu przybliżenie młodzieży problemu uzależnień od substancji psychoaktywnych, a także promocję zdrowego stylu życia.

Link do strony szkoły: http://www.szkolaprzybranowo.pl/klasa-vi-i-vii-w-kalinowym-zakatku

W dniu 30.11.2017 pracownicy Poradni (pedagog - Magdalena Iwińska, psycholog - Sylwia Pokorzyńska) przeprowadzili radę szkoleniową dla nauczycieli Zespołu Szkol w Straszewie na temat „Interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną”. W tym samym dniu spotkali się także z rodzicami uczniów prowadząc prelekcję na temat „Jak wspierać dziecko w procesie edukacji. Rola pracy domowej”.

Na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzewie Pani Anny Lewandowskiej psycholog-doradca zawodowy Poradni mgr Sylwia Pokorzyńska wygłosiła prelekcję dla rodziców pt. „Jak wspierać dziecko w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej”. W spotkaniu wzięli udział rodzice uczniów klas I-VII oraz oddziałów gimnazjalnych.

W dniu 15.11.2017r. w Szkole Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie psycholog Sylwia Pokorzyńska wygłosiła prelekcję dla rodziców pt. „Jak rozpoznać dziecko ryzyka dysleksji”. W spotkaniu wzięli udział rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-VII.

W dniu 7.11.2017r. psycholog Poradni mgr Sylwia Pokorzyńska przeprowadziła zajęcia warsztatowe „ Integracja zespołu klasowego z elementami wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów” dla dzieci z klasy IV Szkoły Podstawowej w Konecku.

Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszewie Pani Doroty Sobczak psycholog-doradca zawodowy mgr Sylwia Pokorzyńska przeprowadziła zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zajęcia odbyły się w dniu 30.10.2017r.. Uczniowie klasy VII wzięli udział w warsztatach pt. „Poznaję siebie: moje talenty i kompetencje”. Ponadto w klasie „0” odbyło się „Pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym”.

W dniu 23.10.2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kuj. psycholog Poradni mgr Sylwia Pokorzyńska wygłosiła prelekcję dla rodziców pt. „Jak rozpoznać dziecko ryzyka dysleksji”. W spotkaniu wzięli udział rodzice dzieci z klas I.

W miesiącach wrześniu i październiku 2017r. pani Małgorzata Czerwińska przeprowadziła szereg zajęć warsztatowych profilaktycznych dla klas I o charakterze adaptacyjno - integracyjnym w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Aleksandrowskiego, tj. w: LO w Ciechocinku, w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.

W dniu 24.10.2017r. pedagog Poradni- pani Małgorzata Czerwińska przeprowadziła, w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, szkoleniową radę pedagogiczną dla nauczycieli na temat: „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w praktyce."

W dniu 21 listopada br. o godzinie 1000 w Poradni odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych organizowane przez panią Małgorzatę Czerwińską. Spotkanie poświęcone będzie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także analizie trudnych przypadków (uczniów i klas) z praktyki wychowawczej szkół.

Serdecznie zapraszamy!

Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Służewie Pani Renaty Borowskiej oraz pedagogaa Pani Wioletty Piotrowskiej pracownice Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, Panie Joanna Sabała Sobolewska i Lidia Czyżniejewska, przeprowadziły szkolenie dla rodziców na temat: "Wspieranie i motywowanie dziecka do nauki".

Spotkanie odbyło się w dniu 19.10.2017r. i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wszystkim, którzy wzięli w nim udział serdecznie dziękujemy.

Link do zdjęć  -  strona SP w Służewie

W dniu 25.10.2017r. , w godzinach 9-12, odbędzie się  drugie w tym roku szkolnym spotkanie grupy wsparcia dla psychologów szkół i placówek z terenu Powiatu Aleksandrowskiego.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!

W poniedziałek tj. 16.10.2017r rozpoczął się OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY.

Jest to cykliczne działanie mające na celu inspirowanie ogółnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspieranie edukacji, zawodu, pracy i kariery.

W tym roku OTK organizowany jest pod hasłem" Ja na rynku pracy: moje talenty i kompetencje".

Pedagodzy Poradni(doradcy zawodowi), jak co roku, angażują się w różnorodne działania na terenie zainteresowanych współpracą szkół.

W dniach 16 X - 22 X odbędą się m.in.:

1.Warsztaty dla uczniów kl.VII szkół podstawowych pt "Talenty i kompetencje".

2.Spotkania z rodzicami uczniów kl III gimnazjum "Jak pomóc dziecku w planowaniu ścieżki edukacyjno - zawodowej",  wraz z dyżurem dla rodziców.

3.Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych połączone z konsultacjami indywidualnymi z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Zachęcamy wszystkie szkoły i placówki do aktywnego udziału w tym ogólnopolskim przedsięwzięciu.

 

 

 

Aleksandrów Kuj. 08.10.2017r.

ZAPROSZENIE

  Dyrektor oraz pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim zapraszają dyrektorów szkół i placówek z rejonu działania Poradni, osoby odpowiedzialne za współpracę z Poradnią na spotkanie dotyczące ustalenia zasad współpracy w roku szkolnym 2017/2018, z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.

    Spotkanie odbędzie się w dniu 17 pażdziernika 2017r.,w  siedzibie Poradni( Aleksandrów Kujawski , ul. Wł. Sikorskiego 3, I piętro – sala konferencyjna), o godz.1000

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne ( 54 282 5555 wewn. 120) potwierdzenie przybycia do dnia 16.10.2017r.

 

WAŻNA INFORMACJA !

 W związku z  wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 07 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych  następuje zmiana druków(wniosków) obowiązujących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Aktualne druki(wnioski) dostępne są w sekretariacie Poradni, a od 29 września 2017 roku będą dostępne również na stronie internetowej Poradni: http://pppc.idsl.pl/index.php/wzory-wnioskow

W dniu 20.06.2017r. przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, pani Małgorzata Czerwińska, pedagog - specjalista do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji, wzięła po raz kolejny udział, tym razem w III, Szkolnym Dniu Profilaktyki w Zespole Szkół w Zakrzewie poprzez przeprowadzenie panelu dyskusyjnego na temat: „Kultura bycia na co dzień – świadomy samorozwój emocjonalno-społeczny – z szacunkiem dla godności własnej i innych osób – w perspektywie pozytywnego dialogu wewnętrznego i interpersonalnego – w rzeczywistości realnej i internetowej” oraz uczestniczyła w jury konkursowym dla uczniów, a także dyskusji z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę w działaniach profilaktycznych (Sądu, Sanepidu, Policji, KPCEN we Włocławku, służby zdrowia).

 Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych w dniu 06.06 br. na godzinę 1000. Tematami spotkania będą m.in. analizy „trudnych przypadków z praktyki wychowawczej” uczniów i klas oraz ewaluacja realizacji potrzeb na zajęcia warsztatowe w bieżącym roku szkolnym, a także wypracowanie zarysu zapotrzebowań na tego rodzaju pomoc na przyszły rok szkolny 2017/2018 (w oparciu o ich bieżącą diagnozę w poszczególnych szkołach). W planie spotkania jest także wymiana informacji na temat procedur interwencji kryzysowej oraz Niebieskiej Karty.

                             Serdecznie zapraszamy!

09.05.2017r.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji we Włocławku zapraszają zainteresowanych Nauczycieli na otwarte spotkanie, w Zespole Szkól w Służewie, dotyczące prezentacji dobrych praktyk w zakresie realizacji zadań z obszaru doradztwa edukacyjno- zawodowego. Podczas zajęć, w dniu 18 maja 2017 roku (godz. 10.00 - 12.00), uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z modelem programu doradztwa realizowanym przez szkołę w Służewie, portfolio, a także ze zmianami i tendencjami zmierzającymi do zwiększenia spójności i efektywności w przygotowaniu ucznia do wyboru zawodu i możliwości dalszego rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Serdecznie zapraszamy psychologów pracujących w szkołach i przedszkolach Powiatu Aleksandrowskiego na kolejne spotkanie Grupy wsparcia, które odbędzie się 19.01.2017r.(czwartek) w godz. 12.00 -14.00.

 Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zaburzeniami o podłożu lękowym -  edycja 2016/2017.

12.01.2017 r. odbyły sie pierwsze z planowanych w tym roku szkolnym zajęć z dziećmi z ww. zaburzeniami. Cele zajęć to m.in. budowanie poczucia bezpieczeństwa, obniżenie poziomu lęku, budowanie pewności siebie, pobudzenie do zaangażowania grupowego (budowanie komunikacji krok po kroku) oraz rozwijanie aktywności twórczej. Grupa w zasadzie ma charakter zamknięty - dzieci zakwalifikowane zostały na zajęcia  w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. Istnieje jednak możliwość rozważenia przyjęcia nowego dziecka do grupy w przypadku występowania u niego tego typu problemów i wskazania przez specjalistę , jako najkorzystniejszej, takiej formy pomocy. W ostateczności o przyjęciu  do grupy zdecyduje jednak osoba prowadząca zajęcia - mgr Monika Kofel-Dudziak (psycholog).

dekoracja-bozonarodzeniowa-ruchomy-obrazek-0059

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.12.2016r. o godzinie 1200 odbędzie się w tutejszej Poradni, ostatnie w tym roku kalendarzowym, spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych.Tematem przewodnim spotkania będą uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży - profilaktyka,diagnoza i terapia.

                                          Serdecznie zapraszamy!

OTK 2016   

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) w dniach od 17 do 21-go października bieżącego roku pedagog (doradca zawodowy) naszej Poradni p. Małgorzata Czerwińska przeprowadziła: pogadanki z elementami warsztatu na temat: „Bądź autorem swojej kariery” w Zespole Szkół Nr 1 (1 klasa), w Zespole Szkół Nr 2 (1 klasa) oraz w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim (3 klasy III), a także warsztat z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w klasie IV Technikum Gastronomicznego i Ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim i konsultacje indywidualne z tego zakresu z uczniami tej szkoły, a także spotkanie z grupą wsparcia pedagogów szkolnych z terenu powiatu aleksandrowskiego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone