NAJNOWSZY baner

 Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zaburzeniami o podłożu lękowym -  edycja 2016/2017.

12.01.2017 r. odbyły sie pierwsze z planowanych w tym roku szkolnym zajęć z dziećmi z ww. zaburzeniami. Cele zajęć to m.in. budowanie poczucia bezpieczeństwa, obniżenie poziomu lęku, budowanie pewności siebie, pobudzenie do zaangażowania grupowego (budowanie komunikacji krok po kroku) oraz rozwijanie aktywności twórczej. Grupa w zasadzie ma charakter zamknięty - dzieci zakwalifikowane zostały na zajęcia  w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. Istnieje jednak możliwość rozważenia przyjęcia nowego dziecka do grupy w przypadku występowania u niego tego typu problemów i wskazania przez specjalistę , jako najkorzystniejszej, takiej formy pomocy. W ostateczności o przyjęciu  do grupy zdecyduje jednak osoba prowadząca zajęcia - mgr Monika Kofel-Dudziak (psycholog).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone