NAJNOWSZY baner

WAŻNA INFORMACJA !

 W związku z  wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 07 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych  następuje zmiana druków(wniosków) obowiązujących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Aktualne druki(wnioski) dostępne są w sekretariacie Poradni, a od 29 września 2017 roku będą dostępne również na stronie internetowej Poradni: http://pppc.idsl.pl/index.php/wzory-wnioskow

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone