NAJNOWSZY baner

Informujemy, że na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1743), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, decyzją Kuratora Oświaty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim wskazana została jako właściwa do wykonywania zadań dotyczących wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Dyrektor PP-P w Aleksandrowie Kujawskim - mgr Maria Machłaj

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone