NAJNOWSZY baner

Doradcy zawodowi Poradni, jak co roku, aktywnie wzięli udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery (15-21.10.2018 r.). Tegoroczny OTK cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i ich nauczycieli. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i zapotrzebowaniu oraz starając się odpowiedzieć adekwatnie na zgłaszane w tym zakresie potrzeby pracownicy Poradni przeprowadzili następujące działania:

Pani Małgorzata Czerwińska:

- wykład z elementami warsztatu i dyskusji dla uczniów klas II Liceum Ogólnokształcącego w Kolegium Kujawskim Towarzystwa Salezjańskiego na temat: „W życiu warto jest robić to, co się kocha, żyć z tego co jest pasją, a dzięki temu być szczęśliwym” (celem wykładu było zachęcenie uczniów do podejmowania świadomych własnych decyzji związanych z wyborem kierunków studiów i dalszej pracy – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, talentami i pasjami, osobowością i marzeniami, a nie z oczekiwaniami środowiska czy modami),

- pogadankę z elementami warsztatu dla uczniów klas III gimnazjum w w/w szkole na temat „Czynników trafnego wyboru zawodu i ścieżki kształcenia oraz świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej – adekwatnie do własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań”,

- podobną pogadankę z elementami warsztatu dla uczniów klas VIII w/w szkoły,

- zajęcia warsztatowe w klasach III i IV technikum w ZSz Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim mające na celu pogłębienie samoświadomości i wglądu uczniów w ich mocne strony i zasoby, własne predyspozycje i skłonności zawodowe pt.: „ Marzenia o karierze zawodowej a moje potrzeby, predyspozycje, skłonności zawodowe i realia rynku pracy – każdy może być architektem swojego szczęścia.”

- zajęcia warsztatowe w klasach III Gimnazjum Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim nt. „czynników trafnego wyboru zawodu i ścieżek kształcenia oraz świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej – adekwatnie do własnych potrzeb i zainteresowań”,

- konsultacje indywidualne z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas na temat organizacji doradztwa zawodowego w szkołach – zgodnie z nowym rozporządzeniem w tym zakresie – wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) i program doradztwa zawodowego na ten rok szkolny, a także metod pracy i warsztatu w tym zakresie - w ramach dnia otwartego Poradni w zakresie doradztwa zawodowego w dniu 18.10 br. oraz w poszczególnych pozostałych dniach OTK na terenie szkół,

- zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w ZSz w Zbrachlinie oraz klasy III gimnazjum tego zespołu szkół – w obszarze poznawania przez uczniów ich mocnych stron i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania refleksji nad świadomym kształtowaniem swojego szczęśliwego przyszłego życia osobistego i zawodowego,

- podobne zajęcia warsztatowe w ZSz w Raciążku – klasy VII, VIII SP i III gimnazjum.

Pani Sylwia Pokorzyńska:

- zajęcia warsztatowe dla uczniów „Zostań architektem swojego szczęścia” dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum w Zespole Szkół w Nieszawie, w Zespole Szkół w Zakrzewie, Zespołu Szkół w Bądkowie oraz uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim,

- zajęcia w kl. „0” pn. „Pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym” w Zespole Szkół w Nieszawie oraz w Zespole Szkół w Bądkowie,

- udział w jury konkursu organizowanego w Zespole Szkół w Bądkowie dla uczniów klas VIII i kl. III gimnazjum

(link do artykułu na stronie szkoły:Orientacja zawodowa już od „zerówki”  )

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone