NAJNOWSZY baner

Miło nam poinformować, że na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1743), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, decyzją Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim wskazana została jako właściwa do wykonywania zadań dotyczących wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących.

                                                                                   Dyrektor PP-P w Aleksandrowie Kujawskim

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone