NAJNOWSZY baner

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim serdecznie zapraszają na spotkanie poświęcone wzajemnej współpracy szkół i placówek z terenu Powiatu Aleksandrowskiego z tutejszą Poradnią w roku szkolnym 2019/2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 października o godz. 10.00 w siedzibie Placówki, ul. Sikorskiego 3.

Program spotkania:

  1. Informacja o działalności Placówki w roku szkolnym 2018/2019.
  2. Przedstawienie oferty Poradni na rok szkolny 2019/2020.
  3. Przedstawienie opiekunów merytorycznych wyznaczonych do realizacji poszczególnych zadań.
  4. Informacja na temat planowanego szkolenia dla przedstawicieli szkół i placówek w zakresie udzielania pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych.
  5. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  6. Przedstawienie propozycji zasad współpracy ze szkołami i placówkami w zakresie realizacji przez Poradnię form pomocy bezpośredniej.
  7. Spotkania w grupach (dyrektorzy, przedstawiciele szkół i placówek z danego terenu oraz ich opiekunowie merytoryczni z ramienia Poradni). Celem będzie uściślenie zasad współpracy w bieżącym roku szkolnym (zwłaszcza w zakresie form pomocy bezpośredniej), zgłoszenie już zdiagnozowanych potrzeb szkół i placówek.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 4 października 2019 r. pod numerem telefonu (54 ) 282 55 55 lub  691 945 178.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone