NAJNOWSZY baner

  1. Za zgodą organu prowadzącego zawieszam zajęcia diagnostyczne, terapeutyczne i psychoedukacyjne prowadzone w bezpośrednim kontakcie z klientem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Aleksandrowie Kujawskim w okresie 26.03.2020 r. – 10.04.2020 r. w związku z występowaniem nasilenia zakażeń koronawirusem na terenie całego kraju, mogącym zagrozić zdrowiu dzieci i uczniów oraz koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się wirusa.
  1. W okresie zawieszenia zajęć pracownicy pedagogiczni Poradni pełnią dyżury telefoniczne (porady, konsultacje) w godzinach 9.00-14.00, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Poradni, tel. 54 282 55 55 lub kom. 691-945-178.
  1. Wnioski rodziców o badanie dziecka/ucznia, wydanie orzeczenia/opinii można składać w godzinach pracy sekretariatu.
  1. O wszelkich zmianach w pracy Poradni będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kuj.

Lidia Czyżniejewska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone