NAJNOWSZY baner

W związku ze wznowieniem pracy Poradni w kontakcie bezpośrednim z klientem, w szczególności w obszarze diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej informujemy,że:

1. Posiedzenia Zespołów Orzekających będą się odbywały w każdy czwartek celem umożliwienia płynnego wydawania orzeczeń i opinii, o które zwracają się Rodzice.

2. Pierwszeństwo przyjęć mają klienci, którzy wymagają wydania nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-  wychowawczych, o potrzebie indywidualnego nauczania lub wydania opinii w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Badania dzieci wymagających wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zostaną wznowione od miesiąca czerwca 2020 r.

3. Wszystkie osoby zgłaszające się do Poradni zobowiązane są do zapoznania się z obowiązującymi Procedurami bezpieczeństwa i ich przestrzegania (dostępne w zakładce Zasady i procedury pracy Poradni w okresie stanu pandemii). Zgłoszenie się do Poradni oznacza jednocześnie zgodę na stosowanie się do ww. procedur.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone