ZADANIA I FORMY PRACY PORADNI

 

Główne zadanie Poradni polega na udzielaniu dzieciom (od urodzenia), młodzieży oraz osobom dorosłym( do końca edukacji szkolnej) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej. Doradzamy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielamy rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci. Ponadto zajmujemy się profilaktyką zaburzeń rozwoju oraz popularyzujemy wiedzę psychologiczną i pedagogiczną w środowisku lokalnym. Zadania te Poradnia realizuje prowadząc działalność:

- profilaktyczną
- diagnostyczną
- terapeutyczną
- doradczą
- edukacyjno-informacyjną
- orzeczniczą

  W Poradni funkcjonują m.in. następujące formy pracy:

  - badania diagnostyczne( psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne)
  - porady udzielane rodzicom, opiekunom
  - posiedzenia Zespołu Orzekającego (wydawanie opinii i orzeczeń)
  - terapia logopedyczna
  - terapia psychologiczna
  - zajęcia edukacyjno-terapeutyczne
  - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  - zajęcia socjoterapeutyczne
  - grupowe zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży
  - indywidualne konsultacje dla nauczycieli, pracowników innych placówek zajmujących się pomocą dziecku i jego rodzinie
  - prelekcje dla rodziców
  - prelekcje dla nauczycieli

  Należy również zaznaczyć, że poza pomocą, którą obejmujemy dzieci , młodzież i ich rodziców oraz nauczycieli, naszą radą służymy również pracownikom pomocy społecznej, służby zdrowia, sądownictwa, policji, a także przedstawicielom różnych stowarzyszeń i organizacji lokalnych.

  Poradnia udziela swoich usług bezpłatnie, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych klientów.

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone