NAJNOWSZY baner

13 lutego 2018r. uczniowie szkół powiatu aleksandrowskiego wzięli udział w akcji „Ferie w Poradni”. Dzieci uczestniczyły w zajęciach integracyjnych, terapii pedagogicznej, w treningu koncentracji uwagi (prowadzący – psycholog Sylwia Pokorzyńska) oraz arteterapii (prowadzący – zaproszony gość – p. Karolina Kopaczyk).Organizatorem i koordynatorem podjętych działań była pedagog Magdalena Iwińska.

 20180213 090955 20180213 092249  

20180213 125323 20180213 144008

 

 

Kategoria wiekowa: 3-4-latki.
1 miejsce - Nadia Szmidt ( Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha - Ciechocinek);
2 miejsce - Lena Badźmirowska (Samorządowe Przedszkole nr 2, im. Kubusia Puchatka -  Ciechocinek);
3 miejsce - Daria Chyb (Przedszkole Publiczne "Słoneczko" - Raciążek);
Wyróżnienie - Mieszko Gapiński (Samorządowe Przedszkole nr 1,  Bajka - Ciechocinek).
Kategoria wiekowa: 5-6-latki.
1 miejsce - Julia Sadłek (Przedszkole Publiczne "Słoneczko"- Raciążek);
2 miejsce - Julia Romanowska (Samorządowe Przedszkole Nr 1,  im. J.Tuwima -  Aleksandrów Kuj.);
3 miejsce - Gabrysia Bojanowska (Samorządowe Przedszkole nr 1,  Bajka - Ciechocinek);
Wyróżnienie - Julia Dudziak (Przedszkole, Stawki).
Kategoria wiekowa: klasy 1-3 szkoły podstawowej.
1 miejsce - Martyna Korzeniewska (Szkoła Podstawowa -Stawki)
2 miejsce - Natalia Serocka (Szkoła Podstawowa -Wołuszewo);
3 miejsce - Julia Domańska (Szkoła Podstawowa- Ostrowąs);
Wyróżnienie - Piotr Lewandowski (Szkoła Podstawowa nr 4 - Aleksandrów Kuj.)

W CZWARTEK, 08.02.2018r., O GODZINIE 13:30, W TUTEJSZEJ  PORADNI (  SALA KONFERENCYJNA – I PIĘTRO) ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW I NAGRÓD, NA KTÓRE WSZYSTKIE WW. OSOBY WRAZ Z OPIEKUNAMI SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Link do zdjęć z obrad komisji konkursowej i rozdania nagród : https://www.facebook.com/pg/ps1alekskuj/photos/?tab=album&album_id=2042313899346901

 

 

Boże Narodzenie 2017

kartka-na-boze-narodzenie-ruchomy-obrazek-0034

 

Świąt białych, pachnących choinką,

skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję, że nadchodzący rok

będzie lepszy niż ten, który właśnie mija.

                                      

 Dyrekcja i Pracownicy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Aleksandrowie Kujawskim

 

W dniu 12 stycznia 2018r. o godz. 1000 zapraszamy wszystkich pedagogów szkolnych na pierwsze w nowym roku kalendarzowym spotkanie grupy wsparcia!!

Na zaproszenie Dyrektora SP w Przybranowie Pana Dariusza Stępińskiego oraz pedagoga Pani Małgorzaty Hejdysz, pedagog L.Czyżniejewska przeprowadziła szkolenie dla rodziców na temat: "Wspieranie i motywowanie dziecka do nauki".Spotkanie odbyło się w dniu 14.12.2017r. i cieszyło się dużym zainteresowaniem.Wszystkim przybyłym na nie rodzicom serdecznie dziękujemy!

W dniu 7 grudnia 2017r. pedagog Poradni mgr L. Czyżniejewska przeprowadziła warsztaty profilaktyczne dla uczniów kl. VI i VII SP w Przybranowie. Warsztaty odbyły się w stadninie koni "Kalinowy Zakątek" w miejscowości Rożno - Parcele i miały na celu przybliżenie młodzieży problemu uzależnień od substancji psychoaktywnych, a także promocję zdrowego stylu życia.

Link do strony szkoły: http://www.szkolaprzybranowo.pl/klasa-vi-i-vii-w-kalinowym-zakatku

W dniu 30.11.2017 pracownicy Poradni (pedagog - Magdalena Iwińska, psycholog - Sylwia Pokorzyńska) przeprowadzili radę szkoleniową dla nauczycieli Zespołu Szkol w Straszewie na temat „Interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną”. W tym samym dniu spotkali się także z rodzicami uczniów prowadząc prelekcję na temat „Jak wspierać dziecko w procesie edukacji. Rola pracy domowej”.

Na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzewie Pani Anny Lewandowskiej psycholog-doradca zawodowy Poradni mgr Sylwia Pokorzyńska wygłosiła prelekcję dla rodziców pt. „Jak wspierać dziecko w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej”. W spotkaniu wzięli udział rodzice uczniów klas I-VII oraz oddziałów gimnazjalnych.

W dniu 15.11.2017r. w Szkole Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie psycholog Sylwia Pokorzyńska wygłosiła prelekcję dla rodziców pt. „Jak rozpoznać dziecko ryzyka dysleksji”. W spotkaniu wzięli udział rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-VII.

W dniu 7.11.2017r. psycholog Poradni mgr Sylwia Pokorzyńska przeprowadziła zajęcia warsztatowe „ Integracja zespołu klasowego z elementami wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów” dla dzieci z klasy IV Szkoły Podstawowej w Konecku.

Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszewie Pani Doroty Sobczak psycholog-doradca zawodowy mgr Sylwia Pokorzyńska przeprowadziła zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zajęcia odbyły się w dniu 30.10.2017r.. Uczniowie klasy VII wzięli udział w warsztatach pt. „Poznaję siebie: moje talenty i kompetencje”. Ponadto w klasie „0” odbyło się „Pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym”.

W dniu 23.10.2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kuj. psycholog Poradni mgr Sylwia Pokorzyńska wygłosiła prelekcję dla rodziców pt. „Jak rozpoznać dziecko ryzyka dysleksji”. W spotkaniu wzięli udział rodzice dzieci z klas I.

W miesiącach wrześniu i październiku 2017r. pani Małgorzata Czerwińska przeprowadziła szereg zajęć warsztatowych profilaktycznych dla klas I o charakterze adaptacyjno - integracyjnym w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Aleksandrowskiego, tj. w: LO w Ciechocinku, w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.

W dniu 24.10.2017r. pedagog Poradni- pani Małgorzata Czerwińska przeprowadziła, w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, szkoleniową radę pedagogiczną dla nauczycieli na temat: „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w praktyce."

W dniu 21 listopada br. o godzinie 1000 w Poradni odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych organizowane przez panią Małgorzatę Czerwińską. Spotkanie poświęcone będzie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także analizie trudnych przypadków (uczniów i klas) z praktyki wychowawczej szkół.

Serdecznie zapraszamy!

Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Służewie Pani Renaty Borowskiej oraz pedagogaa Pani Wioletty Piotrowskiej pracownice Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, Panie Joanna Sabała Sobolewska i Lidia Czyżniejewska, przeprowadziły szkolenie dla rodziców na temat: "Wspieranie i motywowanie dziecka do nauki".

Spotkanie odbyło się w dniu 19.10.2017r. i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wszystkim, którzy wzięli w nim udział serdecznie dziękujemy.

Link do zdjęć  -  strona SP w Służewie

W dniu 25.10.2017r. , w godzinach 9-12, odbędzie się  drugie w tym roku szkolnym spotkanie grupy wsparcia dla psychologów szkół i placówek z terenu Powiatu Aleksandrowskiego.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!

W poniedziałek tj. 16.10.2017r rozpoczął się OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY.

Jest to cykliczne działanie mające na celu inspirowanie ogółnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspieranie edukacji, zawodu, pracy i kariery.

W tym roku OTK organizowany jest pod hasłem" Ja na rynku pracy: moje talenty i kompetencje".

Pedagodzy Poradni(doradcy zawodowi), jak co roku, angażują się w różnorodne działania na terenie zainteresowanych współpracą szkół.

W dniach 16 X - 22 X odbędą się m.in.:

1.Warsztaty dla uczniów kl.VII szkół podstawowych pt "Talenty i kompetencje".

2.Spotkania z rodzicami uczniów kl III gimnazjum "Jak pomóc dziecku w planowaniu ścieżki edukacyjno - zawodowej",  wraz z dyżurem dla rodziców.

3.Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych połączone z konsultacjami indywidualnymi z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Zachęcamy wszystkie szkoły i placówki do aktywnego udziału w tym ogólnopolskim przedsięwzięciu.

 

 

 

Aleksandrów Kuj. 08.10.2017r.

ZAPROSZENIE

  Dyrektor oraz pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim zapraszają dyrektorów szkół i placówek z rejonu działania Poradni, osoby odpowiedzialne za współpracę z Poradnią na spotkanie dotyczące ustalenia zasad współpracy w roku szkolnym 2017/2018, z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.

    Spotkanie odbędzie się w dniu 17 pażdziernika 2017r.,w  siedzibie Poradni( Aleksandrów Kujawski , ul. Wł. Sikorskiego 3, I piętro – sala konferencyjna), o godz.1000

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne ( 54 282 5555 wewn. 120) potwierdzenie przybycia do dnia 16.10.2017r.

 

WAŻNA INFORMACJA !

 W związku z  wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 07 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych  następuje zmiana druków(wniosków) obowiązujących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Aktualne druki(wnioski) dostępne są w sekretariacie Poradni, a od 29 września 2017 roku będą dostępne również na stronie internetowej Poradni: http://pppc.idsl.pl/index.php/wzory-wnioskow

W dniu 20.06.2017r. przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, pani Małgorzata Czerwińska, pedagog - specjalista do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji, wzięła po raz kolejny udział, tym razem w III, Szkolnym Dniu Profilaktyki w Zespole Szkół w Zakrzewie poprzez przeprowadzenie panelu dyskusyjnego na temat: „Kultura bycia na co dzień – świadomy samorozwój emocjonalno-społeczny – z szacunkiem dla godności własnej i innych osób – w perspektywie pozytywnego dialogu wewnętrznego i interpersonalnego – w rzeczywistości realnej i internetowej” oraz uczestniczyła w jury konkursowym dla uczniów, a także dyskusji z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę w działaniach profilaktycznych (Sądu, Sanepidu, Policji, KPCEN we Włocławku, służby zdrowia).

 Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych w dniu 06.06 br. na godzinę 1000. Tematami spotkania będą m.in. analizy „trudnych przypadków z praktyki wychowawczej” uczniów i klas oraz ewaluacja realizacji potrzeb na zajęcia warsztatowe w bieżącym roku szkolnym, a także wypracowanie zarysu zapotrzebowań na tego rodzaju pomoc na przyszły rok szkolny 2017/2018 (w oparciu o ich bieżącą diagnozę w poszczególnych szkołach). W planie spotkania jest także wymiana informacji na temat procedur interwencji kryzysowej oraz Niebieskiej Karty.

                             Serdecznie zapraszamy!

09.05.2017r.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji we Włocławku zapraszają zainteresowanych Nauczycieli na otwarte spotkanie, w Zespole Szkól w Służewie, dotyczące prezentacji dobrych praktyk w zakresie realizacji zadań z obszaru doradztwa edukacyjno- zawodowego. Podczas zajęć, w dniu 18 maja 2017 roku (godz. 10.00 - 12.00), uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z modelem programu doradztwa realizowanym przez szkołę w Służewie, portfolio, a także ze zmianami i tendencjami zmierzającymi do zwiększenia spójności i efektywności w przygotowaniu ucznia do wyboru zawodu i możliwości dalszego rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Serdecznie zapraszamy psychologów pracujących w szkołach i przedszkolach Powiatu Aleksandrowskiego na kolejne spotkanie Grupy wsparcia, które odbędzie się 19.01.2017r.(czwartek) w godz. 12.00 -14.00.

 Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zaburzeniami o podłożu lękowym -  edycja 2016/2017.

12.01.2017 r. odbyły sie pierwsze z planowanych w tym roku szkolnym zajęć z dziećmi z ww. zaburzeniami. Cele zajęć to m.in. budowanie poczucia bezpieczeństwa, obniżenie poziomu lęku, budowanie pewności siebie, pobudzenie do zaangażowania grupowego (budowanie komunikacji krok po kroku) oraz rozwijanie aktywności twórczej. Grupa w zasadzie ma charakter zamknięty - dzieci zakwalifikowane zostały na zajęcia  w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. Istnieje jednak możliwość rozważenia przyjęcia nowego dziecka do grupy w przypadku występowania u niego tego typu problemów i wskazania przez specjalistę , jako najkorzystniejszej, takiej formy pomocy. W ostateczności o przyjęciu  do grupy zdecyduje jednak osoba prowadząca zajęcia - mgr Monika Kofel-Dudziak (psycholog).

dekoracja-bozonarodzeniowa-ruchomy-obrazek-0059

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.12.2016r. o godzinie 1200 odbędzie się w tutejszej Poradni, ostatnie w tym roku kalendarzowym, spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych.Tematem przewodnim spotkania będą uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży - profilaktyka,diagnoza i terapia.

                                          Serdecznie zapraszamy!

OTK 2016   

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) w dniach od 17 do 21-go października bieżącego roku pedagog (doradca zawodowy) naszej Poradni p. Małgorzata Czerwińska przeprowadziła: pogadanki z elementami warsztatu na temat: „Bądź autorem swojej kariery” w Zespole Szkół Nr 1 (1 klasa), w Zespole Szkół Nr 2 (1 klasa) oraz w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim (3 klasy III), a także warsztat z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w klasie IV Technikum Gastronomicznego i Ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim i konsultacje indywidualne z tego zakresu z uczniami tej szkoły, a także spotkanie z grupą wsparcia pedagogów szkolnych z terenu powiatu aleksandrowskiego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone